MANUFAKTURA

„Architektura nie może zależeć od dobrej woli robotników na placu budowy. Architektura musi wyzwolić się ze średniowiecznego systemu budowania.
Konstrukcje domów muszą być wykonywane w (…) fabrykach, tam, gdzie jest możliwa dokładna kontrola jakości.

Ogromna część procesu budowy powinna odbyć się na sucho z zastosowaniem naturalnych i sztucznych materiałów, a dom powinien być montowany na miejscu z gotowych elementów. Wielki przemysł musi opanować budownictwo.”

Le Corbusier, połowa XIX wieku